Gratia plena ipsa - 1a pars (of 3): Gratia plena ipsa