Glahn, Henrik

Christoffersen, Peter Woetmann. 1979. 'Or Sus Vous Dormez Trop': The Singing of the Lark in French Chansons of the Early Sixteenth Century. Festskrift Henrik Glahn,  Copenhagen.

Hughes, Andrew. 1974. Viella: facere non possumus. Report of the Eleventh Congress, International Musicological Society: Copenhagen 1972, edited by Henrik Glahn, 453-456. Copenhagen.

Glahn, Henrik. 1962. Ein Kopenhagener Fragment aus dem 15. Jahrhundert. Natalícia Musicologica Knud Jeppesen, 59-99. Copenhagen.

Glahn, Henrik. 1961. En ny kilde til belysning af det preussiske hofkapels repertoire på Hertug Albrechts tid. Svensk Tidskrift för Musikforskning, 43: 145-61.

Glahn, Henrik. 1958-9. Et Fransk Musikhåndskrift fra Begyndeisen af det 16. Århundrede. Fund og Forskning, 5-6: 90-109.