Biblioteka Zakladu Muzykologii Uniwersytetu Poznanskiego (PL-Pm)

Poznan, Poland

Sources in this Archive

  Source name Date Type Surface
PL-Pm s.s. 15th century: c.1400 fragment Parchment